SW 'Het Bolwerk' biedt niet alleen een eigen activiteitenprogramma voor alle leeftijden, het helpt ook vrijwilligersorganisaties en burgers bij het organiseren van eigen activiteiten.
 
Het is onmogelijk om alle mogelijkheden in een kort overzicht op een rij te zetten. Voor meer informatie vragen we u dan ook even contact met ons te leggen.
 
ZERO Jeugd- en jongerenwerk Dongeradeel
ZERO is de verzamelnaam van alle activiteiten voor kinderen en jongeren. Het aanbod van ZERO ziet er in hoofdlijnen zo uit:

 1. ZERO-Live: concerten van en voor jongeren
 2. ZERO Lounge: dagelijkse opvang van en voor jongeren
 3. ZERO Party's met volop entertainment
 4. Jeugdparlement: dè stem van jongeren
 5. Ondersteuning van jeugdhonken in de dorpen 

De jeugdhonken in de dorpen hebben met ZERO bovendien een gemeentelijk activiteitenteam, dat jaarlijks zorgt voor een dag schaatsen (januari), een darttoernooi (maart), een dagtrip naar Walibi (mei), een zaalvoetbaltoernooi (oktober) en een bowlingtoernooi (november).
 
Meer informatie vindt u op de GoZero site. 
 
Cursussen en activiteiten voor volwassenen 
SW 'Het Bolwerk' heeft een algemeen cursus- en activiteitenaanbod voor volwassenen. Deze zijn onder te verdelen in: 

 1. Creativiteitscursussen 
  Zoals tekenen en schilderen, potten bakken, handwerken
 2. Taalcursussen 
  Zoals cursussen Engels, Frans en Fries
 3. Kookcursussen 
  Zoals koken internationaal koken, banket bakken en diverse workshops voor bijvoorbeeld speciale feestdagen
 4. Overige cursussen, clubs en activiteiten 
  Zoals bingo, sjoelen, klaverjassen, biljarten, Afrikaans trommelen, clubs voor (licht) verstandelijk gehandicapten, contactclubs en meer.

Fit door bewegen (FdB) 
Dat bewegen belangrijk is voor 'jong en oud'  weten we allemaal. En als we ouder worden  is bewegen onmisbaar om fit te blijven. Daarom biedt SW 'Het Bolwerk' diverse bewegings- avtiviteiten aan. 

 1. Koersbal 
  In Dokkum, Ee, Holwerd, Anjum en Metslawier
 2. Volksdansen 
  In Dokkum, Holwerd en Lioessens
 3. Gymnastiek 
  In Dokkum, Anjum, Holwerd, Metslawier, Morra, Oosternijker, Wierum, Ee
 4. Sportief wandelen
 5. Galm/Scala
 6. Aangepaste sport voor 55+
 7. Yoga
 8. Country Line Dance


Reizen voor 55-plussers 
SW 'Het Bolwerk' biedt 55-plussers betaalbare reizen naar interessante bestemmingen. Er is altijd voldoende begeleiding mee. Dus als u zelf niet meer zo mobiel bent en onderweg hulp nodig hebt is dat geen probleem. Het is wel raadzaam het reisreglement van tevoren door te lezen.
 
Waarom reizen met de SW 'Het Bolwerk'

 • De reizen worden speciaal voor u gereserveerd, dus allemaal leeftijdsgenoten
 • U hoeft niet over te stappen
 • U kunt rustig in- en uitstappen
 • Er is altijd een rolstoel aanwezig
 • Er gaan altijd twee begeleiders mee

Het aanbod van SW 'Het Bolwerk' kan natuurlijk worden aangevuld met wensen en behoeften van onze deelnemers en bezoekers. Ideeën en suggesties horen wij dan ook heel graag!